WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI HESBURGER ONLINE

Ogólne

Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie do witryn internetowych należących do firmy Burger-In Ltd. i jej podmiotów stowarzyszonych (zwanych dalej "Hesburger"), a także do treści online znajdujących się w tych witrynach (zwanych dalej łącznie "Usługą"). Celem usługi jest dostarczenie klientowi informacji o produktach i usługach Hesburger.

Korzystając z usługi online, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na niniejsze warunki użytkowania.

Przetwarzanie danych osobowych

Hesburger przetwarza i gromadzi dane osobowe klientów w celu świadczenia usług oraz utrzymywania i rozwijania relacji z klientami. Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkownik może znaleźć w polityce prywatności rejestru klientów Hesburger.

Prawa własności intelektualnej i prawa autorskie do Usługi

Usługa i jej zawartość, w tym znaki towarowe, nazwy firm, informacje o produktach i obrazy, stanowią własność Hesburger i/lub jej partnerów, która jest chroniona na mocy ustawy o prawie autorskim i międzynarodowych umów dotyczących praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa do Usługi i jej zawartości są zastrzeżone, chyba że prawa te zostały oddzielnie przyznane w niniejszych warunkach użytkowania lub w innym miejscu Usługi.

Korzystanie z Usługi jest dozwolone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Materiały można wyświetlać, przeglądać i zapisywać na urządzeniu końcowym, a także drukować do użytku osobistego. Kopiowanie, inne przechowywanie, wypożyczanie, przekazywanie i inne wykorzystywanie materiałów zawartych w Usłudze, nawet w części, jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Hesburger.

Komunikaty prasowe publikowane w serwisie online mogą być wykorzystywane w komunikacji publicznej pod warunkiem, że nie zostanie podane źródło informacji.

Odpowiedzialność Hesburger

Hesburger nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty lub inne możliwe szkody, które mogły powstać w wyniku korzystania z niniejszej Usługi lub informacji w niej zawartych.

Hesburger nie gwarantuje dostępności Usługi ani jej nieprzerwanego lub bezbłędnego działania. O ile obowiązujące przepisy prawa wyraźnie nie stanowią inaczej, Hesburger nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Usługi.

Usługi stron trzecich

Usługa może zawierać łącza do stron internetowych będących własnością lub zarządzanych przez osoby trzecie. Hesburger nie ponosi odpowiedzialności za funkcje, treść lub inne właściwości stron internetowych osób trzecich. Uzyskując dostęp do tych stron internetowych, przed rozpoczęciem korzystania z nich użytkownik musi zaakceptować wszelkie warunki użytkowania znajdujące się na tych stronach.

Pliki cookie

Hesburger wykorzystuje w swojej Usłudze pliki cookie. Pliki cookie to dane tekstowe zapisywane w przeglądarce podczas korzystania z Usługi. Pliki cookie umożliwiają na przykład monitorowanie liczby użytkowników Usługi oraz gromadzenie danych dotyczących sposobu i czasu korzystania z Usługi. Hesburger może wykorzystywać przechowywane dane, aby uczynić Usługę bardziej interesującą i przyjazną dla użytkownika.

Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat instrukcji obsługi specyficznych dla danej przeglądarki można uzyskać od jej dostawcy. W celu zapewnienia optymalnego doświadczenia użytkownika Hesburger zaleca stosowanie plików cookie w Usłudze. 

Zmiany

Hesburger może zmienić, zaktualizować, anulować lub usunąć Usługę, jej zawartość lub jej części według własnego uznania, bez odrębnego powiadomienia.